Żyjemy w czasach, w których moda na “eko” zaczyna nabierać coraz większego rozpędu. Wspomniany trend jest widoczny również w budownictwie. Budownictwo ekologiczne występujące również pod hasłem budownictwa zrównoważonego zakłada przede wszystkim zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju i jest zdecydowanie warte poświęcenia mu chwili uwagi.

Zasada zrównoważonego rozwoju

W myśl zasady zrównoważonego rozwoju każdy człowiek powinien zaspokajać swoje potrzeby w sposób, który nie zmniejsza szans na zaspokajanie ich przez kolejne pokolenia. Budownictwo ekologiczne opiera się przede wszystkim na stosowaniu naturalnych i ekologicznych materiałów budowlanych, racjonalnym gospodarowanie energią oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

źródło: archdaily.com (The Wooden House / studio PIKAPLUS)

Naturalne i ekologiczne materiały budowlane

W zestawieniu powszechnie dostępnych, naturalnych i ekologicznych surowców drewno nie ma sobie równych. Rozwój technologii drewna udostępnia nam coraz to nowe materiały i tworzywa drzewne, dzięki którym eliminowane są kolejne ograniczenia surowca typu jego długość, wytrzymałość czy wady takie jak tendencja do skurczu i pękania. Na szczęście coraz większy nacisk stawia się na to, aby nowo powstałe tworzywa nie zawierały żadnych szkodliwych substancji jak np. formaldehydy. I tak z drewna wznoszone są zarówno niewielkie, urocze chatki ukryte pod lasem, jak i wielokondygnacyjne wieżowce czy hale sportowe. Naturalny wdzięk i estetyka drewna stawiają je na wysokiej pozycji również na liście najchętniej wybieranych materiałów wykończeniowych.

źródło: archdaily.com (Cabin Laksvatn / Hamran/Johansen Arkitekter)

Gospodarowanie energią

Budownictwo ekologiczne to również racjonalne gospodarowanie energią, które sprowadza się przede wszystkim do energooszczędnego budowania. Wymagania prawne w zakresie energooszczędności projektowanych budynków są zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (“Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”). Zgodnie ze wspomnianym dokumentem budynek oraz znajdujące się w nim instalacje powinny być tak zaprojektowane, aby spełniać wymagania w zakresie:

  • wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2*rok)]
  • izolacyjności cieplnej przegród i wyposażenia technicznego budynku

Spełnieniu powyższych wymagań sprzyja ograniczenie strat ciepła. Jak je osiągnąć? Na pewno pomogą nam właściwie zaprojektowane przegrody, z odpowiednią termoizolacją i niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Równolegle należy eliminować lub chociaż ograniczać wpływ mostków cieplnych, czyli dróg zwiększonej ucieczki ciepła, które zazwyczaj występują na skutek niewłaściwej technologii lub błędów wykonawczych.

Ograniczeniu strat energii sprzyja również wykorzystanie rekuperatora, czyli wymiennika ciepła stosowanego w systemach wentylacji mechanicznej. Rekuperator pozwala odzyskać energię z ciepłego, zużytego powietrza i wykorzystać ją do podgrzania zimnego, świeżego powietrza.

Pamiętajmy, że mniejsze straty ciepła to również oszczędność dla naszych portfeli na skutek ograniczonych kosztów ogrzewania budynku zimą oraz chłodzenia go latem.

źródło: archdaily.com (Forest House / Chu Văn Đông)

Odnawialne źródła energii

Ostatnim z założeń budownictwa ekologicznego jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). W jakiej formie możemy wprowadzić OZE do projektu naszego domu? Przykładami mogą być umieszczone na dachu kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego. Kolektory słoneczne z powodzeniem posłużą nam do podgrzania wody użytkowej, a panele fotowoltaiczne – do wytwarzenia energii elektrycznej. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest też wykorzystanie w systemie grzewczym pompy ciepła, czyli urządzenia które wykorzystuje energię z ziemi, wody i powietrza.

źródło: flickr.com

3 razy „eko”

Jak połączyć wszystkie wyżej wymienione „eko-ścieżki” budownictwa? Może w domu o konstrukcji z drewna CLT – naturalnego i ekologicznego materiału (który w porównaniu z drewnianą konstrukcją szkieletową zdecydowanie eliminuje występowanie liniowych mostków cieplnych), ocieplić go przyjazną człowiekowi i „oddychającą” wełną drzewną, jako wykończenie zastosować elewację drewnianą, a do tego wszystkiego rozważyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?

źródło: archdaily.com (The Wooden House / studio PIKAPLUS 2)